Apr 30 2009

MSB

Skrivet av at 12:41 pm i 2009

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ersätter Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar.
Myndigheter

Comments Off on MSB

Comments are closed at this time.