Dec 17 2008

Terrarium Morbidum – Captive bred European herptiles

Skrivet av at 11:31 pm i 2008

Terrarium Morbidum. Sida som är dedikerad till hållande och uppfödning av Europeiska reptiler och amfibier. På sidan finns bland annat: diskussionsforum, skötselråd, olika omvandlare och mjukvara. Dessutom en länkkatalog för sidor med inriktning mot reptiler och amfibier.
Djur

Comments Off on Terrarium Morbidum – Captive bred European herptiles

Comments are closed at this time.